Pamamaraan ng paghahalaman

Kapos man sa tubig, palay pwede pa rin itanim 1 2 ang palay ay nangangailangan ng mas maraming tubig kumpara sa ibang 3 halaman pero, paano kung. Ano ang “organic farming” o organikong pagsasaka ang organikong pagsasaka ay isang pamamaraan or sistema ng pagsasaka na ibinatay sa philippine. Mga pamamaraan ng pagtatanim 1 paghahalaman mula sa buto - ginagamit kung nais paramihin ang iba't-ibang uri ng punla.

pamamaraan ng paghahalaman Pamamaraan ng pagtatanim1 tuwirang pagtatanim ang tuwirang pagtatanim ay  isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulo.

Ang paghahardin o paghahalaman ay isang gawain—ang sining ng pagpapalago ng halaman—na kadalasang ginagawa sa labas o loob ng bahay, sa. Pagtatanim para magtagumpay: hukayin ang butas 2-3 beses na mas malapad kaysa rolyo ng ugat at siguruhing ang “bulga ng ugat” ay hindi kukulang sa 1. Ito ang tunay na farmville ang mga magsasaka sa amin hugis ng buwan ang isang giya para sa pagtatanim makalumang pamamaraan ba. Mga pamamaraan ng pagtatanim ng sitaw paraan ng pagtatanim: araruhin at suyurin nang 2-3 ulit ang lupang taniman upang ito'y maging.

Samakatuwid, dahil kulang sa suporta at pagtataguyod sa kaalaman at kakayahan lalo na sa teknolohiya at makabagong pamamaraan ng pagtatanim, wala.

Layunin ng pagsasakacom na maging ang pangunahing website na tatalakay sa moderno at praktikal na mga pamamaraan sa pagsasaka:.

Pamamaraan ng paghahalaman

pamamaraan ng paghahalaman Pamamaraan ng pagtatanim1 tuwirang pagtatanim ang tuwirang pagtatanim ay  isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulo.

Mahusay na pamamaraan sa pagseserikultura: gabay sa masaganang ani at sa tag-ulan maaasahan organikong pamamaraan ng pagtatanim ng palay. Pamamaraan sa organikong paggugulayan mga organikong ратава binulok na dumi ng hayop at manure tea • pagtatanim ng iba't-ibang.

Sa iba't ibang pamamaraan ng pagtatanim ng mga high-value crops (mga tungkol sa kanyang ginagawa sa pagbukid at paghahalaman.

Join facebook to connect with organikong paghahalaman sa barangay and - paggamit sa mga pamamaraan na makakapagpaunlad ng tanim na halaman. Sa modyul na ito, pag-aralan mo ang wastong pamamaraan ng pagtatanim ating natutuhang mga wastong kagamitan at kasangkapan ng paghahalaman 5.

pamamaraan ng paghahalaman Pamamaraan ng pagtatanim1 tuwirang pagtatanim ang tuwirang pagtatanim ay  isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulo.
Pamamaraan ng paghahalaman
Rated 3/5 based on 49 review
Download

2018.